//

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya menggunakaan Aplikasi Kalkulator Panjar Perkara (KALPARA)

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

PTSP Online

PTSP Online

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 217

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

Hak-hak Kepaniteraan

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK AKUN TARIF (RUPIAH) SATUAN

1.

Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/

Bantahan

425233

30.000,00

per perkara

2.

Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah

425239

10.000,00

Per relaas

3.

Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah

425239

10.000,00

Per relaas

4.

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah

425239

10.000,00

Per relaas

5.

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah

425239

10.000,00

Per relaas

6.

Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah

425239

10.000,00

Per relaas

7.

Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah

425239

10.000,00

Per relaas

8.

Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah

425239

10.000,00

Per relaas

9.

Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah

425239

10.000,00

Per relaas

10.

Relaas Panggilan Penterjemah

425239

10.000,00

Per perkara

11.

Pemeriksa Setempat Atas Permintaan

425239

10.000,00

Per penetapan

12.

Pendaftaran Permohonan Sita

425239

25.000,00

Per perkara

13.

Penetapan Sita

425239

25.000,00

Per penetapan

14.

Berita Acara Penyitaan

425239

25.000,00

Per berita  acara

15.

Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/pelawan/Pembantah

425239

10.000,00

Per relaas

16.

Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah

425239

10.000,00

Per perkara

17.

Surat Pencabutan Gugatan

425239

10.000.00

Per perkara

18.

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan

425239

10.000,00

Per relaas

19.

Pendaftaran Pengangkatan Sita

425233

25.000,00

Per perkara

20.

Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran

425239

10.000,00

Per penetapan

21.

Berita Acara Penawaran Pembayaran

425239

10.000,00

Per berita acara

22.

Berita Acara Konsinyasi (berupa uang atau barang)

425239

10.000,00

Per berita acara

23.

Pendaftaran Gugatan Sengketan Arbitrase Syariah

425239

10.000,00

Per perkara

24.

Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

425239

10.000,00

Per perkara

25.

Redaksi Putusan/Penetapan

425239

10.000,00

Per putusan/

penetapan

 

Hak-hak Kepaniteraan Lainnya 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

AKUN

TARIF (RUPIAH)

SATUAN

a.

Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

425231

10.000,00

Per surat

b.

Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan

425239

500,00

Per lembar

c.

Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan

425239

10,000,00

Per berita acara

d.

Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang,Surat Berharga,dan Barang yang di Simpan di Kepaniteraan

425239

10,000,00

Per surat

e.

Akta/Surat Keterangan Asli yang di Buat di Kepaniteraan di Luar Perkara

425239

10,000,00

Per akta/surat

f.

Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang di  Buat di Keapniteraan Pada Pengadilan Agama

425239

10,000,00

Per akta

g.

Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

425239

10.000, 00

Per surat kuasa/kuasa insidentil

h.

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Bdabn Peradilan

425232

10.000,00

Per putusan/penetapan

i.

Sisa Uang Panjar Biaya Perkara

425239

 

Per perkara

SIPP

DIRPUT

SIMARI

KOMDANAS

SIKEP

ABS

LPSE

PERPUS

Pengadilan Agama Jombang Klas IB

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

(0321) 861337

pa_jombang@yahoo.com